آموزش سواد مالی والدین برای کودکان

آموزش سواد مالی والدین برای کودکان

در سواد مالی کارکنان بانکها
5.00
(1 رتبه بندی)
ایجاد شده توسط مدرسان بانک آموز

گزارش دوره

لطفاً در مورد گزارش کوتاه و واضح توضیح دهید.

اشتراک گذاری

دوره را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با امتیاز خرید