چرا بانک آموز


شرکت مانی پارس ماد

چرا بانک آموز!؟


بانک آموزبیش از100محصول شامل داستان، پوستر، بازی رومیزی، اینفوگرافیک و ... برای آموزش بازی گونه سواد مالی تولید نموده است.


بانک آموزبا بیش از12بانک ونهاد مالی در زمینه آموزش سواد مالی و بانکی همکاری نموده است


بانک آموزنخستین شرکت خالق در زمینه تولید ابزارهای آموزشی سواد مالی به تایید معاونت علمی ریاست جمهوری است.


مانی پارس توسط آقای دکتر کیانوش رضائی مدیر اسبق بازاریابی بانک اقتصاد نوین با بیش از 22سال تجربه بانکی و مالی و14سال تجربه سواد مالی،و تیمی از مدیران با تجربه بانکی و مالی مدیریت می شود.


مانی پارس به نهادهای دولتی و عموی در زمینه توسعه سواد مالی در کشور، مشاوره می دهد.می توانید و دست یافتنی است

ما کمک مي کنيم با بازي + قصه + گيم + موشن و.... سواد مالي را بازي گونه بياموزيدقابل اعتماد برای 75K+