آشنایی با سواد مالی و تعریف آن

آشنایی با سواد مالی و تعریف آن

در برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار
2.50
(1 رتبه بندی)
ایجاد شده توسط نغمه ثابتی

گزارش دوره

لطفاً در مورد گزارش کوتاه و واضح توضیح دهید.

اشتراک گذاری

دوره را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با امتیاز خرید